Orion Servis LLC

MƏHSULLAR

  110k orion markalı yalnız yanacaqdoldurma məntəqələrində istifadəsi üçün nəzərdə tutulan NKA
Texniki göstəricilər

NKA vasitəsi ilə YPC-nın idarə olunması. 
Operatorun bütün əməliyyatlarının NKA klaviaturası vasitəsi ilə həyata keçirilməsi. 
Faktiki yanacağın buraxılışına görə çekin qeydi. 
YPC-nın klaviatura fəaliyyətinin qadağası.
NKA YPC-dən ayrıldıqda YPC-nın fəaliyyətinin qadağası. 
NKA vasitəsi ilə 1 YPC-dən ən azı 5 növ yanacağın buraxılışı.
NKA vasitəsi ilə 1 YPC-dən ən azı 2 pompanın idarə olunması.

Buraxılan yanacağın qeyd olunması;
Yanacağın miqdarının qiymətə vurma əməliyyatı;
Qəbz üzrə aralıq cəm; Nəğd və nəğdsiz ödənişin qeydi;
Qəbz üzrə məlumatın alıcı və satıcı indikatorunda olması;
Qəbz başlığının və sonluğunun proqramlaşdırılması;
Daxil edilən məbləğə qadağa qoyulması; 
Pompalar üzrə satışın qadağası;
Satış tarixi və saatın qeydi; 
3 növ nağdsız ödənişin proqramlaşdırılması; 
NKA-nın konfiqurasiyasının proqramlaşdırılması; 
Növbə hesabatının №-rə üzrə çapı;
Nəzarət lentinin №-rə üzrə çapı; 
Hesabatın alınması:
X–hesabat; Z–hesabat; 
Fiskal hesabat (№-yə və tarixə görə);
Testləşdirmə; 
Göstəricidə tarix və saatın göstərilməsi;
Kalkulyator rejimində əməliyyat.

NKA-da kodlar nəzərdə tutulub:
Kassirlər üçün 8 parol;
X–hesabat parolu; 
Z–hesabat parolu; 
Servis parolu;
NKA-NIN TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏRİ
Stabil qida mənbəyi 15 – 24 В, 24 Вт
Kassir göstərici (2 sətrli hərf-rəqəmli) 9
Yekun məbləğin rəqəmlərinin sayı (vergülə qədər, vergüldən sonra) 13.2
Satış məbləğinin rəqəmlərinin sayı 6.2
Qəbz üzrə yekun məbləğinin rəqəmlərinin sayı 7.2
Pompaların sayı 4
Kassirlərin sayı 7
Kassirin parolu proqramlaşdırılan
Qiymət rəqəmlərinin sayı 6,2
ƏDV-lərin sayı 1
Verqi dərəcələrində rəqəmlərinin sayı 2.2
Ünvan yazılən sətirlərin sayı 4/3
Sətirdə simvolların sayı 24
Proqramlaşmış ödəniş kart növlərinin sayı 3
Proqramlaşmış güzəştlərin sayı 9
Proqramlaşmış əlavələrin sayı 9
Məlumatların FY saxlama myddəti, il 6
Kağızın eni, mm 57+0,25 - mm
Çap sürəti, sətirdə/saniyə, minimun 4
NKA-nın qoşulma müddəti, saniyə, maksimum 30
İşçi temperatur, dərəcə - -20+40
Qabarit ölçüləri, mm 290х300х186
Çəkisi,kq 4,4

 

« Gerİyə