Orion Servis MMC

MƏHSULLAR

  ”Orion-101F” NKA haqqında əsas məlumatlar.
Texniki göstəricilər
İstifadə sahəsi NKA ticarət, iaşə və xidmət sahələrində səyyar qaydada istifadə etmək üçün nəzərdə tututlub.
NKA-nın qida mənbəyi
Akkumulyatorla qidalanma 6V, 3,2 As; (və ya3,3As) Və ya kənar qida mənbəyindən 15V, 1.7A yerinə yetirilir.
NKA-nın əsas imkanları.
Əsas texniki xarakteristikası. Qəbz və nəzarət lenti ayrıldıqda çap olunur. Qəbz lenti satış zamanı çap olunur, nəzarət lenti isə iş növbəsinin sonunda və yaxud elektron jurnalının dolduğu zaman çap olunur.
Cədvəl 1.
Rəqəmli göstərici, rəqəm 12
Göstəricinin əlavə işarələrin sayı 24
Yekun məbləğin rəqəmrinin sayı (vergülə qədər, vercgüldən sonra) 13,2
Satış məbləğinin rəqəmlərinin sayı 8,2
Qəbz üzrə yekun məbləğinin rənəmlərinin sayı 9,2
Şöbələrin sayı 8
Kassirlərin sayı 4
Kassirin parolu proqramlaşan
Mal kodunun sayı 1500
Qiymət rəqəmlərinin sayı 8,2
ƏDV-lərin sayı 4
Verqi dərəcələrində rəqəmlərinin sayı 2.2
Ünvan yazılan sətirlərin sayı 5
Sətirdə simvolların sayı 32
Ödəniş növlərinin sayı 3
Proqramlaşmış güzəştlərin sayı 3
Proqramlaşmış əlavələrin sayı 3
El.jurnalda saxlanılan satışların sayı 1000
Məlumatların FY saxlama myddəti, il 10
Kağızın eni, mm 57+0,25
Çap sürəti, sətirdə/saniyə, minimun 4
NKA-nın qoşulma müddəti, saniyə, maksimum 30
Tam dolmuş akkumulyatorla işləmə vaxtı, saat, ən azı 20
El.jurnalda məlumatların saxlama müddəti, elektrik kəsildikdə sonra, il 6
İşçi temperatur, dərəcə - -20+45
Çəkisi ən azı, kq 4,5
Qabarit ölçüləri, mm 242*275*125

 

« Gerİyə